Cosinus – szkoły dla dorosłych i młodzieży

Katowice, ul. Adama Mickiewicza 3
Tel.: 502 978 398
E-mail: o.krawczyk@cosinus.pl

Bytom, ul. Wrocławska 32/34
Tel. 517 824 369
e-mail: a.kubinek@cosinus.pl

www.cosinus.pl

Cosinus - to największy wybór BEZPŁATNYCH szkół. Szkoła Policealna z kierunkami medycznymi i niemedycznymi oraz Liceum dla Dorosłych.
Cosinus to lider zdawalności egzaminów zawodowych i maturalnych. Naszym atutem jest profesjonalna kadra dydaktyczna oraz świetnie wyposażone pracownie. Uczymy nieprzerwanie od 25 lat, ciesząc się doskonałą opinią.

Cosinus Young 15+ bezpłatne szkoły dla młodzieży: Liceum Sztuk Plastycznych, Technikum dla Młodzieży i Szkoła Branżowa I stopnia.
CosinusYoung 15+, to szkoła średnia, gdzie uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje, oraz zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wejścia z sukcesem na rynek pracy.