Zgłoszenie

Celem dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Targach prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA i przesłanie jej na adres Biura Organizacyjnego Targów. Karta zgłoszenia powinna być opatrzona niezbędnymi podpisami, pieczątkami i w oryginale dostarczona do Biura Targów.

Jak co roku Targom towarzyszyć będzie wydanie Katalogu Targowego. W katalogu tym przewidziane jest miejsce dla każdego Wystawcy. Zgłoszenie uczestnictwa w Targach wymaga zatem wypełnienia i przesłania do Biura Targów KARTY ZGŁOSZENIA DO KATALOGU TARGÓW.

We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Targów, gdzie z zaangażowaniem odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Termin zgłoszenia uczestnictwa: 19 lutego 2024