Rejestracja grupIX Salon Edukacyjny

09:30 - 10:15 Dlaczego influencerzy są popularni? Bezpieczeństwo w sieci. Jak skutecznie chronić się w Internecie? (brak wolnych miejsc)
10:15 - 11:00 Sposoby poszukiwania zatrudnienia na współczesnym rynku pracy (brak wolnych miejsc) Sposoby poszukiwania zatrudnienia na współczesnym rynku pracy (brak wolnych miejsc)
11:00 - 11:45 Metropolitalne warsztaty dla nauczycieli Metropolitalne warsztaty dla nauczycieli
11:45 - 12:30 Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


Rejestracji na warsztaty dokonać można pod adresem: targi@fundacja.katowice.pl (wpisując dokładna datę i godzinę oraz nazwę szkoły i liczbę uczniów).

Wyjątkiem są „metropolitalne warsztaty dla nauczycieli” – udział w tych warsztatach jest możliwy po wcześniejszym wypełnieniu specjalnego formularza zgłoszeniowego (szczegóły poniżej)

Podczas IX Salonu Edukacyjnego przeprowadzone zostaną następujące bezpłatne warsztaty:

„Metropolitalne warsztaty dla nauczycieli”
Prezentacja będzie dotyczyła pierwszej metropolii w Polsce. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM) tworzy 41 miast i gmin, zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. W trakcie spotkania prowadzący postarają się zachęcić nauczycieli do podejmowania tematyki dotyczącej roli i zadań metropolii w trakcie prowadzonych lekcji.

Udział w warsztatach jest możliwy po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego:
21.03.23: https://forms.microsoft.com/e/sVqJHJnXVK
22.03.23: https://forms.microsoft.com/e/xEERSBXdSP„Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie”.
W trakcie prezentacji przedstawione zostaną zasady rekrutacji na studia I i II stopnia w języku polskim i języku angielskim. Ponadto wymogi maturalne i egzaminacyjne na stacjonarne studia I stopnia (test z wiedzy o przedsiębiorczości-WOP), wymogi na studia stacjonarne II stopnia (sprawdzian kwalifikacyjny z wiedzy o gospodarce-WOG), a także harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024.

Prelekcję na ten temat poprowadzi Pan Mykyta Stefko z Działu Rekrutacji SGH.

Dlaczego influencerzy są popularni?
Wartość rynku influencerów w Polsce i na świecie?
Kto może zostać reklamodawcą? Marki, firmy, agencje reklamowe, platformy e-commerce, marketplace.
Instagram, Facebook, blogi webowe, YouTube czy TikTok?
W które kategorie tematyczne uderzać? Uroda, moda i architektura top 3 na świecie
Współpraca z gwiazdami i supergwiazdami
21 mln Polaków śledzi minimum jednego influencera, a 75% ulega jego wpływom – metody i techniki.

Wykład na ten temat przeprowadzi Pani dr Bożena Wroniszewska-Drabek, pełnomocnik Dziekana ds. studiów w Wyższej Szkole Humanitas, menedżer i doradca ds. kształcenia.

„Sposoby poszukiwania zatrudnienia na współczesnym rynku pracy”.
Sukces, jakim jest znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede wszystkim od aktywności oraz umiejętności wyznaczenia poszczególnych etapów działania. Ważne, aby być świadomym swoich zainteresowań zawodowych i umiejętności, a także zdecydować, w jakiej dziedzinie i na jakim stanowisku chce się podjąć zatrudnienie. Wykład obejmie informacje na temat sposobów docierania do ofert pracy i pracodawców, podstawowych zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy z pracodawcą, poszukiwania pracy on-line. Zostaną też przedstawione informacje na temat "Barometru zawodów" jednorocznej prognozy na określone zawody z uwzględnieniem zawodów deficytowych, nadwyżkowych i zrównoważonych. Osoby poszukujące pracy za granicą dowiedzą się w jaki sposób może im pomóc EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia.

Tę tematykę przybliżą Pani Magdalena Wrzecion – doradca zawodowy, Pani Aleksandra Kopczyk – doradca EURES oraz Pani Monika Wilska – asystent EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

„Bezpieczeństwo w sieci. Jak skutecznie chronić się w Internecie?”.
Bezpieczeństwo informacji to jeden z najciekawszych oraz coraz bardziej popularny w Polsce dział informatyki. Na tych zajęciach dowiecie się, w jaki sposób działają cyberprzestępcy i jak skutecznie się przed nimi chronić. Poznacie również podstawy audytów bezpieczeństwa, a nawet sami spróbujecie złamać jedną ze spreparowanych stron internetowych. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą poznać tajniki wiedzy informatycznej.

Zajęcia poprowadzi Pan Marcin Madejski – webdeveloper i white hat, przed którym komputery i sieć nie mają żadnych tajemnic.

XIII Salon Funduszy Europejskich

09:30 - 10:15 Krajowy i zagraniczny rynek pracy Bezpieczne wyjazdy do prac zagranicznych
10:15 - 11:00 Bezpieczne wyjazdy do prac zagranicznych (brak wolnych miejsc) Krajowy i zagraniczny rynek pracy (brak wolnych miejsc)
11:00 - 11:45 Podpisuj świadomie – czyli umowyów zatrudnieniu (brak wolnych miejsc) Podpisuj świadomie – czyli umowyów zatrudnieniu (brak wolnych miejsc)
11:45 - 12:30 CV Twoją najlepszą wizytówką. Języki otworzą Ci drzwi CV Twoją najlepszą wizytówką. Języki otworzą Ci drzwi (brak wolnych miejsc)
12:30 - 13:15 Warsztaty i pokazy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON - Psychologia - nauka o zachowaniu się człowieka Warsztaty i pokazy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON - Korzystanie z broni z wykorzystaniem wirtualnej strzelnicy, pokaz modeli broni, możliwość skorzystania z wirtualnej strzelnicy
13:15 - 14:00 Codzienne korzystanie z języków obcych – jak wykorzystać nowe technologie? Codzienne korzystanie z języków obcych – jak wykorzystać nowe technologie?


Podczas XIII Salonu Funduszy Europejskich przeprowadzone zostaną następujące bezpłatne warsztaty:
„Krajowy i zagraniczny rynek pracy” oraz „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę” to tematy zajęć prowadzonych przez przedstawicieli sieci EURES.

Prowadzący przedstawią podobieństwa i różnice związane z oczekiwaniami pracodawców krajowych i zagranicznych. Podkreślą, na co należy zwrócić szczególną uwagę korzystając z usług prywatnych agencji pracy, przedstawią wybrane elementy prawa pracy związane z pracami sezonowymi oraz ważne przesłanki mające wpływ na atrakcyjność oferty oraz bezpieczne zatrudnienie i pracę. Poza tym zwrócą uwagę na to, co powinny zawierać umowy oraz na czytanie ze zrozumieniem informacji zawartych przez pracodawcę. Młodzież będzie również miała okazję bliżej poznać działalność sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz Europejski Portal Młodzieżowy.

„Podpisuj świadomie – czyli umowy w zatrudnieniu”.
Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował rodzaje umów w zatrudnieniu.
Zostaną omówione wady i zalety umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.
Ponadto uczestnicy poznają różnice umów w zatrudnieniu pod kątem bezpieczeństwa ubezpieczeniowego:
rodzaje ubezpieczeń, którymi podlegamy,
obowiązki ubezpieczonego w zależności od rodzaju umowy,
obowiązki płatnika składek względem ubezpieczonego w zależności od rodzaju umowy,
zagrożenia ubezpieczeniowe w zależności od rodzaju umowy,
rodzaje świadczeń, na które możesz liczyć w przypadku danego ubezpieczenia,
zestawienie plusów i minusów umów pod kątem ubezpieczeniowym.
Zobaczą również filmy pt. „Twoje życie – Twój wybór”.
Warsztaty poprowadzi ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„CV Twoją najlepszą wizytówką. Języki otworzą Ci drzwi”.
Jedną z pierwszych rzeczy, którą robimy, myśląc o znalezieniu pracy, jest pisanie Curriculum Vitae (CV). Od dobrze napisanego CV może zależeć nasza (bliższa lub dalsza) przyszłość. Warto dobrze się do tego zabrać. Podczas zajęć będzie można się dowiedzieć jak poprawnie napisać CV, na jakie kwestie należy zwracać uwagę oraz jak sprawdzić swoje umiejętności językowe (które oczywiście uwzględniamy podczas pisania CV. Nie zabraknie informacji o językach obcych i o tym, dlaczego w dzisiejszych czasach ich znajomość ma tak istotne znaczenie.
Informacje na ten temat przedstawi Pan Michał Witas z EUROPE DIRECT Katowice.

Odbędą się również warsztaty i pokazy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON oraz zajęcia na temat aplikacji WordFinder

WSBPI APEIRON to pierwsza w Polsce uczelnia specjalizująca się w bezpieczeństwie. Szkoła sumiennie przygotowuje studentów do pracy w służbach mundurowych, poprzez agencje ochrony, Służby Ochrony Państwa, a na Centralnym Biurze Śledczym kończąc. Dyplom ukończenia studiów w WSBPI APEIRON, znacznie zwiększa szanse na znalezienie pracy w jednostkach administracyjnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny. Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia zostały ujęte w profilu praktycznym, gdyż w planie studiów położony jest duży nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych. Studenci rozwijają kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi, poznają na zajęciach treningowych i warsztatowych specyfikę kontaktu w relacji pomagania, uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji.

„Codzienne korzystanie z języków obcych – jak wykorzystać nowe technologie?”
Na każdym etapie nauki jesteśmy w stałym kontakcie z językami obcymi. Kiedy zakończymy naukę, zobaczymy że nacisk ten aspekt nauki jest bardzo uzasadniony. Prawie 80% ofert pracy zawiera wymóg znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Zapraszam na warsztat, w trakcie warsztatu którego przedstawię zupełnie nowy sposób na wykorzystanie nowych technologii, dzięki któremu codzienna komunikacja przy użyciu języków obcych stanie się o wiele prostsza i przyjemniejsza.

Warsztat poprowadzi Pan Szymon Ogorzelski z firmy TextPartner – dystrybutora aplikacji WordFinder w Polsce.