Rejestracja grup

Szczegółowe informacje na temat zajęć i rejestracji grup zostaną podane w lutym 2023 roku