XIV Salon Funduszy Europejskich

XIV Salon Funduszy Europejskich, organizowany przez punkt EUROPE DIRECT Katowice, jest wydarzeniem towarzyszącym Targom Edukacyjnym, podczas którego przeprowadzone zostaną bezpłatne warsztaty.

Udział w warsztatach mogą wziąć zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane. Zgłoszenia na wybrane warsztaty można dokonać rejestrując grupę zorganizowaną na Targi Edukacyjne (REJESTRACJA GRUP).

Zarejestrowane grupy będą miały pierwszeństwo w wejściu na warsztaty, osoby indywidualne i grupy niezarejestrowane zaprosimy na warsztaty w przypadku wolnych miejsc.

Szczegółowe informacje:
biuro@fundacja.katowice.pl
targi@fundacja.katowice.pl

(32) 702 11 64; 502 769 474